De informatie die je hier leest of hoort is van diamondshieldzapper.nl of Co van Twillert, klassiek homeopaat, en is alleen bedoeld als informatievoorziening en niet als medisch advies, als vervanging van counseling of als behandeling/genezing van ziekten of aandoeningen. Raadpleeg altijd je arts voordat je aanpassingen doet in je dieet en je medicijn of supplementen gebruikt. Wees ervan bewust dat je zelf verantwoordelijk bent voor het gebruik van de hier aangeboden informatie en producten.

Om juridische redenen zijn we verplicht om het volgende te verklaren: “Wij distantiëren ons van alle claims en verklaringen of beloften betreffende genezing. Onze producten verbeteren het algehele welzijn en kunnen een ondersteunend effect hebben. Als er in de tekst sprake is van mogelijke gevolgen en effecten van de toepassing dan zijn dat pure ervaringsfeiten die niet wetenschappelijk zijn aangetoond”.