Diamondshieldzapper.nl vindt het heel vervelend als je een probleem hebt met een van onze producten. We nemen je klacht dan ook altijd serieus. Diamondshieldzapper.nl staat garant voor de hoogste kwaliteit. Wij zullen te allen tijden proberen om tot de beste oplossing te komen én een snelle garantieafhandeling te realiseren.

 

Gebreken melden

Eventuele gebleken gebreken dien je uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontdekking schriftelijk of via e-mail aan Diamondshieldzapper.nl te melden. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Diamondshieldzapper.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten, dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.

 

Fabrieksgarantie

Fabrikanten geven fabrieksgarantie op hun producten. De termijn en inhoud van deze fabrieksgarantie vindt je terug in de gebruiksaanwijzing van het artikel.

 

Diamondshieldzapper.nl zal contact opnemen met de leverancier en daarna samen met jou zoeken naar een gepaste oplossing. Mogelijk verwijzen wij je naar de servicedienst/helpdesk van de fabrikant voor een snellere afhandeling. Servicemedewerkers die technische kennis hebben over het specifieke apparaat en/of merk helpen je dan bij het oplossen van je klacht. Uiteraard blijven wij verantwoordelijk voor een juiste afhandeling van uw klacht.

 

Gegronde klacht

Je klacht is gegrond als deze niet veroorzaakt is door:

  • beschadiging door opzet, of door nalatigheid;
  • onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud;
  • normale slijtage en/of
  • beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.

Kosten

Als de klacht gegrond is, komen alle kosten (inclusief onderzoeks-, voorrij- en/of verzendkosten) binnen de garantietermijn voor rekening van Diamondshieldzapper.nl.