Tot op heden gaf het gebruik van Zappers, ofschoon correct doorgevoerd, niet altijd het gewenste resultaat. Eén van oorzaken was dat het menselijk lichaam voor het grootste gedeelte uit water bestaat. Dit water vormt een weerstand voor de Zapper-frequenties, hierdoor was het voor de frequenties niet altijd mogelijk om diep in het lichaam door te dringen. De stroom bereikte dus vaak niet de dieper gelegen organen en weefsels, terwijl dit juist het hele principe achter de Zapper-technologie is.

 

Ditzelfde verschijnsel zien we terug bij onderzeeboten die niet toegankelijk waren voor radiosignalen doordat het water de frequenties inslikte. Men is toen gemoduleerde frequenties gaan gebruiken om de water barrières te doorbreken. Een effectieve techniek die niet alleen toepasbaar blijkt te zijn voor radiosignalen.

 

In de nieuwe Diamond Shield Zapper wordt namelijk deze zelfde techniek ook toegepast. Hoe dit gedaan wordt? Aan de originele frequenties wordt een tweede en derde frequentie toegevoegd. De eerste frequenties opent een barrière zodat de tweede frequentie hierdoor heen kan gaan. Vervolgens opent de tweede frequentie de volgende barrière zodat de 3e frequentie alle diepliggende weefsels en organen kan bereiken. Hierdoor kunnen de frequenties alle benodigde plekken in het lichaam bereiken en is de Diamond Shield Zapper-therapie dus vele malen effectiever geworden.

Ik ontdek steeds weer nieuwe mogelijkheden met dit kleine apparaat en heb nog lang niet alle mogelijkheden van mijn de ingebouwde programma’s ervaren – Sabine S.